دادستان کل کشور: دادستان‌ها مطالبه‌گر کاهش آسیب ها باشند/نظام های مالی، نیازمند اصلاح ساختار

مهر نوشت: دادستان کل کشور گفت: دادستان های کشور نسبت به پیشگیری و کاهش آسیب های اجتماعی و اقتصادی استان خود از مسئولان ستادی و اجرایی استان مطالبه گر باشند.

روزنامه قانون

سپهر نیوز