دولت برای مدیریت بازار ارز عمدتاً به توصیه‌های اخلاقی اکتفا کرده است/کار بانک مرکزی تیر خلاص به تولید کشور بود

دولت برای مدیریت بازار ارز عمدتاً به توصیه‌های اخلاقی اکتفا کرده است/کار بانک مرکزی تیر خلاص به تولید کشور بود
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از فقدان برنامه عملیاتی دولت در مدیریت بازار ارز، گفت: دولت عمدتاً به توصیه‌های اخلاقی برای مدیریت این حوزه اقدام کرد.

دولت برای مدیریت بازار ارز عمدتاً به توصیه‌های اخلاقی اکتفا کرده است/کار بانک مرکزی تیر خلاص به تولید کشور بود

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از فقدان برنامه عملیاتی دولت در مدیریت بازار ارز، گفت: دولت عمدتاً به توصیه‌های اخلاقی برای مدیریت این حوزه اقدام کرد.
دولت برای مدیریت بازار ارز عمدتاً به توصیه‌های اخلاقی اکتفا کرده است/کار بانک مرکزی تیر خلاص به تولید کشور بود

واکنش دولت به لغو سخنرانی مطهری سناریویی برای منحرف کردن اذهان مردم از بیکاری و حقوق‌های نجومی بود

واکنش دولت به لغو سخنرانی مطهری سناریویی برای منحرف کردن اذهان مردم از بیکاری و حقوق‌های نجومی بود
عضو سابق کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: جریانی در کشور با حاشیه‌سازی اجازه نمی‌دهد مردم مطالبات خود از رئیس جمهور را سؤال کنند و هر از گاهی با طرح سناریویی ذهن مردم را از پاسخگویی دولت در زمینه اشتغال، حقوق‌های نجومی و… منحرف می‌کنند.

واکنش دولت به لغو سخنرانی مطهری سناریویی برای منحرف کردن اذهان مردم از بیکاری و حقوق‌های نجومی بود

عضو سابق کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: جریانی در کشور با حاشیه‌سازی اجازه نمی‌دهد مردم مطالبات خود از رئیس جمهور را سؤال کنند و هر از گاهی با طرح سناریویی ذهن مردم را از پاسخگویی دولت در زمینه اشتغال، حقوق‌های نجومی و… منحرف می‌کنند.
واکنش دولت به لغو سخنرانی مطهری سناریویی برای منحرف کردن اذهان مردم از بیکاری و حقوق‌های نجومی بود

دولت برای اجرای پروژه دوگانه‌سازی، قوه قضائیه را هم مقابل خود تعریف می‌کند/اظهارات روحانی در نمایشگاه مطبوعات فرار رو به جلو بود

دولت برای اجرای پروژه دوگانه‌سازی، قوه قضائیه را هم مقابل خود تعریف می‌کند/اظهارات روحانی در نمایشگاه مطبوعات فرار رو به جلو بود
کارشناس مسائل سیاسی با بیان اینکه اظهارات روحانی در نمایشگاه مطبوعات فرار رو به جلو بود، گفت: دولت برای اجرای پروژه دوگانه‌سازی فضای کشور قوه قضائیه را هم در مقابل خود تعریف می‌کند تا بی‌کارنامگی خود را توجیه کند.

دولت برای اجرای پروژه دوگانه‌سازی، قوه قضائیه را هم مقابل خود تعریف می‌کند/اظهارات روحانی در نمایشگاه مطبوعات فرار رو به جلو بود

کارشناس مسائل سیاسی با بیان اینکه اظهارات روحانی در نمایشگاه مطبوعات فرار رو به جلو بود، گفت: دولت برای اجرای پروژه دوگانه‌سازی فضای کشور قوه قضائیه را هم در مقابل خود تعریف می‌کند تا بی‌کارنامگی خود را توجیه کند.
دولت برای اجرای پروژه دوگانه‌سازی، قوه قضائیه را هم مقابل خود تعریف می‌کند/اظهارات روحانی در نمایشگاه مطبوعات فرار رو به جلو بود

دانلود مستقیم تانگو جدید

دولت روحانی فروتن و کم‌حرف است/ دولت گذشته سیاست صدقه‌ای در پیش گرفته بود

دولت روحانی فروتن و کم‌حرف است/ دولت گذشته سیاست صدقه‌ای در پیش گرفته بود
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: دولت روحانی دولتی فروتن، کم‌حرف و مسؤول است و به دنبال این است که خیر جمعی را گسترش دهد.

دولت روحانی فروتن و کم‌حرف است/ دولت گذشته سیاست صدقه‌ای در پیش گرفته بود

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: دولت روحانی دولتی فروتن، کم‌حرف و مسؤول است و به دنبال این است که خیر جمعی را گسترش دهد.
دولت روحانی فروتن و کم‌حرف است/ دولت گذشته سیاست صدقه‌ای در پیش گرفته بود

خبرگزاری دانشگاه های کشور

روش دولت در مذاکره حداقل دریافت در برابر حداکثر پرداخت بود

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: دولت ادعای توانایی حل مشکلات ایران با آمریکا را دارد اما روش کار او در مذاکرات حداقل دریافت در برابر حداکثر پرداخت به دشمن است.

مرکز فیلم

خبر فرهنگیان