برخی فعالان فرهنگی و رسانه‌ای ما اهمیت مباحث راهبردی را درک نمی‌کنند

برخی فعالان فرهنگی و رسانه‌ای ما اهمیت مباحث راهبردی را درک نمی‌کنند
رئیس دانشکده صداوسیما گفت: متاسفانه بخشی از فعالان رسانه‌ای و فرهنگی ما به دلیل گلایه‌مندی‌ها، نارضایتی‌ها و مسائل داخلی کشور اهمیت مسائل راهبردی را ـ که فراتر از بحث‌های سلیقه‌ای و جناحی و شخصی است ـ درک نمی‌کنند

برخی فعالان فرهنگی و رسانه‌ای ما اهمیت مباحث راهبردی را درک نمی‌کنند

رئیس دانشکده صداوسیما گفت: متاسفانه بخشی از فعالان رسانه‌ای و فرهنگی ما به دلیل گلایه‌مندی‌ها، نارضایتی‌ها و مسائل داخلی کشور اهمیت مسائل راهبردی را ـ که فراتر از بحث‌های سلیقه‌ای و جناحی و شخصی است ـ درک نمی‌کنند
برخی فعالان فرهنگی و رسانه‌ای ما اهمیت مباحث راهبردی را درک نمی‌کنند

ضرورت تدوین راهبرد رسانه‌ای آذربایجان شرقی

ضرورت تدوین راهبرد رسانه‌ای آذربایجان شرقی
مدیرکل صدا و سیمای آذربایجان شرقی گفت: ضروری است راهبرد رسانه ای استان با همفکری رسانه ها به سندی راهبردی تبدیل شود تا بتوانیم صادقانه برای رفع مشکلات تلاش کنیم.

ضرورت تدوین راهبرد رسانه‌ای آذربایجان شرقی

مدیرکل صدا و سیمای آذربایجان شرقی گفت: ضروری است راهبرد رسانه ای استان با همفکری رسانه ها به سندی راهبردی تبدیل شود تا بتوانیم صادقانه برای رفع مشکلات تلاش کنیم.
ضرورت تدوین راهبرد رسانه‌ای آذربایجان شرقی

هنر