رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر فرانسه تهدید به مرگ شدند

رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر فرانسه تهدید به مرگ شدند
یک فرانسوی که با انتشار پیام‌هایی در شبکه اجتماعی توئیتر رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر فرانسه را تهدید به مرگ کرده بود، به تحمل 5 ماه حبس محکوم شد.

رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر فرانسه تهدید به مرگ شدند

یک فرانسوی که با انتشار پیام‌هایی در شبکه اجتماعی توئیتر رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر فرانسه را تهدید به مرگ کرده بود، به تحمل 5 ماه حبس محکوم شد.
رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر فرانسه تهدید به مرگ شدند

مد روز