شیوع ۱۰ درصدی نازایی در کشور

شیوع ۱۰ درصدی نازایی در کشور
دبیر علمی سمینار تصویربرداری زنان با اشاره به شیوع 10 درصدی نازایی در کشور، گفت: در زمینه نازایی باید به سمت استفاده از سونوگرافی‌های سه و چهار بعدی برویم که کاربرد بیشتری دارند.

شیوع ۱۰ درصدی نازایی در کشور

دبیر علمی سمینار تصویربرداری زنان با اشاره به شیوع 10 درصدی نازایی در کشور، گفت: در زمینه نازایی باید به سمت استفاده از سونوگرافی‌های سه و چهار بعدی برویم که کاربرد بیشتری دارند.
شیوع ۱۰ درصدی نازایی در کشور

شیوع بالای بیماری‌های غیرواگیر در کشور

شیوع بالای بیماری‌های غیرواگیر در کشور
رئیس مرکز بهداشت چهارمحال و بختیاری از شیوع 76 درصدی بیماری‌های غیرواگیر در کشور خبر داد.

شیوع بالای بیماری‌های غیرواگیر در کشور

رئیس مرکز بهداشت چهارمحال و بختیاری از شیوع 76 درصدی بیماری‌های غیرواگیر در کشور خبر داد.
شیوع بالای بیماری‌های غیرواگیر در کشور

شیوع سی درصدی کبد چرب در کشور

شیوع سی درصدی کبد چرب در کشور
به گزارش خبرگزاری خبرانلاین ازبابل ، دکتر بهار بناساز متخصص داخلی این مرکز گفت : طبق آمار ارائه شده در سومین کنگره بین المللی هپاتیت 30٪ از مردم کشورمان مبتلا به کبد چرب می باشند.

شیوع سی درصدی کبد چرب در کشور

به گزارش خبرگزاری خبرانلاین ازبابل ، دکتر بهار بناساز متخصص داخلی این مرکز گفت : طبق آمار ارائه شده در سومین کنگره بین المللی هپاتیت 30٪ از مردم کشورمان مبتلا به کبد چرب می باشند.
شیوع سی درصدی کبد چرب در کشور