سیاست‌های عربستان در منطقه نتیجه عکس داده‌است/ استعفای حریری تمام لبنان را علیه عربستان متحد کرد

سیاست‌های عربستان در منطقه نتیجه عکس داده‌است/ استعفای حریری تمام لبنان را علیه عربستان متحد کرد
معاون دبیرکل سازمان ملل با بیان اینکه اکنون نفوذ ایران بیش از گذشته است، گفت به واسطه سیاست‌های عربستان، اهل سنّت و شیعیان در لبنان علیه ریاض متحد شده‌اند.

سیاست‌های عربستان در منطقه نتیجه عکس داده‌است/ استعفای حریری تمام لبنان را علیه عربستان متحد کرد

معاون دبیرکل سازمان ملل با بیان اینکه اکنون نفوذ ایران بیش از گذشته است، گفت به واسطه سیاست‌های عربستان، اهل سنّت و شیعیان در لبنان علیه ریاض متحد شده‌اند.
سیاست‌های عربستان در منطقه نتیجه عکس داده‌است/ استعفای حریری تمام لبنان را علیه عربستان متحد کرد

عربستان برنامه کاهش قیمت نفت را از سال 2014 برای به دست گرفتن بازار آغاز کرد

عربستان برنامه کاهش قیمت نفت را از سال 2014 برای به دست گرفتن بازار آغاز کرد
موسسه گلدمن ساکس اعلام کرد: عربستان برنامه کاهش قیمت جهانی نفت را از سال 2014 برای به دست گرفتن بازار آغاز کرد بنابراین اجرای طرح فریز نفتی را که موجب فعال شدن دوباره سکوهای آمریکا و افزایش نفت شیل آمریکا است اجرا نخواهد کرد.

عربستان برنامه کاهش قیمت نفت را از سال 2014 برای به دست گرفتن بازار آغاز کرد

موسسه گلدمن ساکس اعلام کرد: عربستان برنامه کاهش قیمت جهانی نفت را از سال 2014 برای به دست گرفتن بازار آغاز کرد بنابراین اجرای طرح فریز نفتی را که موجب فعال شدن دوباره سکوهای آمریکا و افزایش نفت شیل آمریکا است اجرا نخواهد کرد.
عربستان برنامه کاهش قیمت نفت را از سال 2014 برای به دست گرفتن بازار آغاز کرد

wolrd press news

عربستان واردات دام زنده از ایران را ممنوع کرد

العالم نوشت: یک روزنامه سعودی از ممنوع شدن واردات دام و احشام زنده از ایران خبر داد.

اس ام اس جدید

اس ام اس جدید