ترند: فرانسه از بیم از دست دادن مشتریانش، مخالف فعالیت فضایی ایران است

ترند: فرانسه از بیم از دست دادن مشتریانش، مخالف فعالیت فضایی ایران است
ترند نیوز در مطلبی به دلیل همگامی فرانسه با مواضع ضد ایرانی آمریکا در زمینه موشکی پرداخت و دلیل آن‌را ترس از مبدل شدن ایران به قدرت فضایی منطقه تا چندی دیگر عنوان کرد.

ترند: فرانسه از بیم از دست دادن مشتریانش، مخالف فعالیت فضایی ایران است

ترند نیوز در مطلبی به دلیل همگامی فرانسه با مواضع ضد ایرانی آمریکا در زمینه موشکی پرداخت و دلیل آن‌را ترس از مبدل شدن ایران به قدرت فضایی منطقه تا چندی دیگر عنوان کرد.
ترند: فرانسه از بیم از دست دادن مشتریانش، مخالف فعالیت فضایی ایران است

فرانسه با موضع‌گیری‌های بی منطق تضعیف می‌شود/ اظهارات مکرون پیرامون حضور ما در منطقه مداخله در امور ایران است

فرانسه با موضع‌گیری‌های بی منطق تضعیف می‌شود/ اظهارات مکرون پیرامون حضور ما در منطقه مداخله در امور ایران است
رئیس هیات موسس دانشگاه آزاد اسلامی گفت: توصیه ما به فرانسه این است که کاری نکند منافع‌اش در منطقه دچار مشکل شود، فرانسه با موضع گیری‌های بی حساب و بی منطق در منطقه تضعیف خواهد شد.

فرانسه با موضع‌گیری‌های بی منطق تضعیف می‌شود/ اظهارات مکرون پیرامون حضور ما در منطقه مداخله در امور ایران است

رئیس هیات موسس دانشگاه آزاد اسلامی گفت: توصیه ما به فرانسه این است که کاری نکند منافع‌اش در منطقه دچار مشکل شود، فرانسه با موضع گیری‌های بی حساب و بی منطق در منطقه تضعیف خواهد شد.
فرانسه با موضع‌گیری‌های بی منطق تضعیف می‌شود/ اظهارات مکرون پیرامون حضور ما در منطقه مداخله در امور ایران است

نخست وزیر فرانسه: تهدید تکفیری‌ها علیه فرانسه جدی است

نخست وزیر فرانسه: تهدید تکفیری‌ها علیه فرانسه جدی است
نخست وزیر فرانسه اعلام کرد حملات جدیدی که هسته تکفیری بروکسل قصد داشت در فرانسه انجام دهد نشان دهنده تهدید جدی علیه این کشور است.

نخست وزیر فرانسه: تهدید تکفیری‌ها علیه فرانسه جدی است

نخست وزیر فرانسه اعلام کرد حملات جدیدی که هسته تکفیری بروکسل قصد داشت در فرانسه انجام دهد نشان دهنده تهدید جدی علیه این کشور است.
نخست وزیر فرانسه: تهدید تکفیری‌ها علیه فرانسه جدی است

فروش بک لینک