نوبخت: ایران مصمم به باز پس گرفتن سهم خود در بازار نفت است

ایرنا نوشت: شبکه تلویزیونی سی.ان.ان گزارش داد: ‘محمد باقر نوبخت’ در مصاحبه با این شبکه تلویزیونی گفت؛ پس از رها شدن از سال ها تحریم، ایران مصمم به بازستاندن سهم خود از باز جهانی نفت به هر قیمتی است.

روزنامه قانون

سپهر نیوز