ناگفته هایی از شهید «مهدی باکری»

ناگفته هایی از شهید «مهدی باکری»
در بین برادران، مهدی باکری لب به سخن گشود و با صداقت بی نظیرش گفت: ماخجالت می کشیم که شهید نشدیم و الان اینجا نشسته ایم.

ناگفته هایی از شهید «مهدی باکری»

در بین برادران، مهدی باکری لب به سخن گشود و با صداقت بی نظیرش گفت: ماخجالت می کشیم که شهید نشدیم و الان اینجا نشسته ایم.
ناگفته هایی از شهید «مهدی باکری»

ناگفته های وزنه بردار ایران از شبی که برایش کابوس شد

ناگفته های وزنه بردار ایران از شبی که برایش کابوس شد
محمد رضا براری در المپیک نتوانست موفقیتی به دست بیاورد.

ناگفته های وزنه بردار ایران از شبی که برایش کابوس شد

محمد رضا براری در المپیک نتوانست موفقیتی به دست بیاورد.
ناگفته های وزنه بردار ایران از شبی که برایش کابوس شد

مدرسه