نشست امنیت هسته‌ای در واشنگتن و تهدید دستیابی داعش به تسلیحات اتمی

نشست امنیت هسته‌ای در واشنگتن و تهدید دستیابی داعش به تسلیحات اتمی
سناریوی بسیار خطرناک و فاجعه بار دستیابی گروه تروریستی داعش به بمبهای کثیف، گفتگوهای نشست بین المللی امنیت هسته ای را که قرار است به میزبانی باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در روزهای پنجشنبه و جمعه در واشنگتن برگزار شود، تحت الشعاع قرار خواهد داد.

نشست امنیت هسته‌ای در واشنگتن و تهدید دستیابی داعش به تسلیحات اتمی

سناریوی بسیار خطرناک و فاجعه بار دستیابی گروه تروریستی داعش به بمبهای کثیف، گفتگوهای نشست بین المللی امنیت هسته ای را که قرار است به میزبانی باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در روزهای پنجشنبه و جمعه در واشنگتن برگزار شود، تحت الشعاع قرار خواهد داد.
نشست امنیت هسته‌ای در واشنگتن و تهدید دستیابی داعش به تسلیحات اتمی

عکس های داغ جدید

کانون نماز