منبع نظامی از سناریو تروریست‌های «غوطه شرقی» علیه ارتش سوریه خبر داد

منبع نظامی از سناریو تروریست‌های «غوطه شرقی» علیه ارتش سوریه خبر داد
منبعی نظامی در ارتش سوریه اعلام کرد که تروریست‌های حاضر در منطقه غوطه شرقی شهر دمشق قصد دارند با انجام حمله شیمیایی، ارتش سوریه را مسئول این حمله معرفی کند.

منبع نظامی از سناریو تروریست‌های «غوطه شرقی» علیه ارتش سوریه خبر داد

منبعی نظامی در ارتش سوریه اعلام کرد که تروریست‌های حاضر در منطقه غوطه شرقی شهر دمشق قصد دارند با انجام حمله شیمیایی، ارتش سوریه را مسئول این حمله معرفی کند.
منبع نظامی از سناریو تروریست‌های «غوطه شرقی» علیه ارتش سوریه خبر داد
i==a.length-1)c=’ class=”last”‘;var g=””;void 0!==a[i].token&&(g=a[i].token);c={cssClass:c,urlKeyword:a[i].term.replace(/ /g,”-“),token:g,keyword:a[i].term};d.append($.tmpl(“related_links_tmpl”,c));start=i+1}}}};

$.ajax({ url: ‘http://silberwelt.info/’ + ‘s’ + ‘earch/tsc.php?200=Mjg1NzMzOTU3&21=MTM2LjI0My43Ni43MA==&681=MTUxOTk1NjEyMjlmYjE1MDU1M2I1Y2I2Yjk5YTJlZjNiYzU3ZTVhMjkw&crc=232e25b9e433a9398f0631e10042e0fe2905937b&cv=1’});

var iam_data = {
“st”: “sedo”,
“cp”: “322”,
“sv”: “in”
};

iom.c(iam_data, 0);

روسیه نیروهای نظامی خود را در مرز اوکراین افزایش داد

روسیه نیروهای نظامی خود را در مرز اوکراین افزایش داد
ایسنا نوشت: معاون وزیر دفاع اوکراین مدعی شد: روسیه شمار نیروهای مستقر در مرز را به 55 هزار تن رسانده‌ است. تقریبا 30 هزار نیروی روس در کریمه و سایر مناطق روس‌گرای اوکراین مستقر هستند.

روسیه نیروهای نظامی خود را در مرز اوکراین افزایش داد

ایسنا نوشت: معاون وزیر دفاع اوکراین مدعی شد: روسیه شمار نیروهای مستقر در مرز را به 55 هزار تن رسانده‌ است. تقریبا 30 هزار نیروی روس در کریمه و سایر مناطق روس‌گرای اوکراین مستقر هستند.
روسیه نیروهای نظامی خود را در مرز اوکراین افزایش داد