واکنش دو چهره شاخص اصلاح‌طلب به تجمعات: با تجمع کف خیابانی که سلطنت‌طلبان خط بدهند مخالفیم

واکنش دو چهره شاخص اصلاح‌طلب به تجمعات: با تجمع کف خیابانی که سلطنت‌طلبان خط بدهند مخالفیم
انتخاب نوشت: سخنگوی دولت اصلاحات گفت: همچنان بر اصلاح‌طلبی به معنی تلاش برای بهبود تدریجی امور به شیوه قانونی، مدنی، به‌دور از خشونت و زمان‌بر برای دستیابی به توسعه، رفاه، آزادی و امنیت کشور پای می‌فشارم.

واکنش دو چهره شاخص اصلاح‌طلب به تجمعات: با تجمع کف خیابانی که سلطنت‌طلبان خط بدهند مخالفیم

انتخاب نوشت: سخنگوی دولت اصلاحات گفت: همچنان بر اصلاح‌طلبی به معنی تلاش برای بهبود تدریجی امور به شیوه قانونی، مدنی، به‌دور از خشونت و زمان‌بر برای دستیابی به توسعه، رفاه، آزادی و امنیت کشور پای می‌فشارم.
واکنش دو چهره شاخص اصلاح‌طلب به تجمعات: با تجمع کف خیابانی که سلطنت‌طلبان خط بدهند مخالفیم

واکنش تهران به ادعای ریاض درباره دستگیری یک هسته جاسوسی مرتبط با ایران

واکنش تهران به ادعای ریاض درباره دستگیری یک هسته جاسوسی مرتبط با ایران
قاسمی در واکنش به ادعای دستگیری یک هسته جاسوسی مرتبط با ایران توسط دادگاههای سعودی گفت: ایران هیچگونه فعالیت مغایر با مقررات بین المللی و اصول دیپلماتیک در عربستان نداشته و چنین اتهام زنی هایی بی اساس و با اغراض سیاسی انجام می شود.

واکنش تهران به ادعای ریاض درباره دستگیری یک هسته جاسوسی مرتبط با ایران

قاسمی در واکنش به ادعای دستگیری یک هسته جاسوسی مرتبط با ایران توسط دادگاههای سعودی گفت: ایران هیچگونه فعالیت مغایر با مقررات بین المللی و اصول دیپلماتیک در عربستان نداشته و چنین اتهام زنی هایی بی اساس و با اغراض سیاسی انجام می شود.
واکنش تهران به ادعای ریاض درباره دستگیری یک هسته جاسوسی مرتبط با ایران