روایت دادستان‌کل کشور از حمله به سفارت‌ایران، دختران خیابان‌انقلاب، خودکشی سیدامامی و «دلقکی در آمریکا»

روایت دادستان‌کل کشور از حمله به سفارت‌ایران، دختران خیابان‌انقلاب، خودکشی سیدامامی و «دلقکی در آمریکا»
ایسنا نوشت: دادستان کل کشور گفت: پلیس در تعرض به سفارت ایران در لندن به جای اینکه به وظایفش عمل کند، فقط تماشاچی بود.

روایت دادستان‌کل کشور از حمله به سفارت‌ایران، دختران خیابان‌انقلاب، خودکشی سیدامامی و «دلقکی در آمریکا»

ایسنا نوشت: دادستان کل کشور گفت: پلیس در تعرض به سفارت ایران در لندن به جای اینکه به وظایفش عمل کند، فقط تماشاچی بود.
روایت دادستان‌کل کشور از حمله به سفارت‌ایران، دختران خیابان‌انقلاب، خودکشی سیدامامی و «دلقکی در آمریکا»

کشور باید در مسائل بین‌المللی هوشیار و بیدار عمل کند/ هیچگاه نمی‌توان در مورد آمریکا خوش‌بینانه فکر کرد/ مسؤولان نباید در مسائل سیاسی روزنه‌ای را به دشمنان نشان بدهند

کشور باید در مسائل بین‌المللی هوشیار و بیدار عمل کند/ هیچگاه نمی‌توان در مورد آمریکا خوش‌بینانه فکر کرد/ مسؤولان نباید در مسائل سیاسی روزنه‌ای را به دشمنان نشان بدهند
عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اظهارات اخیر رئیس جمهور جدید آمریکا در مورد برجام، گفت: کشور ما باید در مسائل بین‌المللی هوشیار و بیدار عمل کند و موضعی را انتخاب کنیم تا دشمن نتواند با توطئه به کشور ما آسیب بزند.

کشور باید در مسائل بین‌المللی هوشیار و بیدار عمل کند/ هیچگاه نمی‌توان در مورد آمریکا خوش‌بینانه فکر کرد/ مسؤولان نباید در مسائل سیاسی روزنه‌ای را به دشمنان نشان بدهند

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اظهارات اخیر رئیس جمهور جدید آمریکا در مورد برجام، گفت: کشور ما باید در مسائل بین‌المللی هوشیار و بیدار عمل کند و موضعی را انتخاب کنیم تا دشمن نتواند با توطئه به کشور ما آسیب بزند.
کشور باید در مسائل بین‌المللی هوشیار و بیدار عمل کند/ هیچگاه نمی‌توان در مورد آمریکا خوش‌بینانه فکر کرد/ مسؤولان نباید در مسائل سیاسی روزنه‌ای را به دشمنان نشان بدهند