نماینده سابقی که در کنار دلالی تجهیزات نفتی در نفت نیز سمت گرفته است

نماینده سابقی که در کنار دلالی تجهیزات نفتی در نفت نیز سمت گرفته است
فهرستی بلند بالا از استخدام نمایندگان مجلس در وزارت نفت وجود دارد که در بررسی سوابق یکی از این افراد به دلال قطعات استوک برخورد می کنیم که اکنون در نفت نیز مشغول به کار است.

نماینده سابقی که در کنار دلالی تجهیزات نفتی در نفت نیز سمت گرفته است

فهرستی بلند بالا از استخدام نمایندگان مجلس در وزارت نفت وجود دارد که در بررسی سوابق یکی از این افراد به دلال قطعات استوک برخورد می کنیم که اکنون در نفت نیز مشغول به کار است.
نماینده سابقی که در کنار دلالی تجهیزات نفتی در نفت نیز سمت گرفته است

تسلیحاتی که آمریکا محرمانه به معارضان سوری رسانده، در اختیار داعش قرار گرفته است

تسلیحاتی که آمریکا محرمانه به معارضان سوری رسانده، در اختیار داعش قرار گرفته است
پژوهش جدیدی که به سفارش اتحادیه اروپا و دولت آلمان انجام گرفته نشان می‌دهد تسلیحاتی که آمریکا به صورت محرمانه برای معارضان سوری خریداری کرده، به دست تروریست‌های داعش رسیده است.

تسلیحاتی که آمریکا محرمانه به معارضان سوری رسانده، در اختیار داعش قرار گرفته است

پژوهش جدیدی که به سفارش اتحادیه اروپا و دولت آلمان انجام گرفته نشان می‌دهد تسلیحاتی که آمریکا به صورت محرمانه برای معارضان سوری خریداری کرده، به دست تروریست‌های داعش رسیده است.
تسلیحاتی که آمریکا محرمانه به معارضان سوری رسانده، در اختیار داعش قرار گرفته است

فیلمی که یک پهپاد از ویرانه‌های پالمیرا گرفته است

فیلمی که یک پهپاد از ویرانه‌های پالمیرا گرفته است
این فیلم را یک پهپاد پس از آزادی شهر پالمیرا از دست داعش از ویرانه های این شهر تاریخی گرفته است. پالمیرا به مدت یکسال در دست تروریستهای داعش بود.

فیلمی که یک پهپاد از ویرانه‌های پالمیرا گرفته است

این فیلم را یک پهپاد پس از آزادی شهر پالمیرا از دست داعش از ویرانه های این شهر تاریخی گرفته است. پالمیرا به مدت یکسال در دست تروریستهای داعش بود.
فیلمی که یک پهپاد از ویرانه‌های پالمیرا گرفته است

روزنامه قانون

مرجع سلامتی