یک کیلومتر تا محاصره کامل «حرستا» توسط ارتش سوریه/13 تروریست از غوطه شرقی خارج شدند

یک کیلومتر تا محاصره کامل «حرستا» توسط ارتش سوریه/13 تروریست از غوطه شرقی خارج شدند
ارتش سوریه و متحدان در محور باغات حرستا-دوما دست به عملیات گسترده‌ای زدند و توانستند از سمت غرب خود را به نزدیکی بزرگراه حرستا-دوما برسانند.

یک کیلومتر تا محاصره کامل «حرستا» توسط ارتش سوریه/13 تروریست از غوطه شرقی خارج شدند

ارتش سوریه و متحدان در محور باغات حرستا-دوما دست به عملیات گسترده‌ای زدند و توانستند از سمت غرب خود را به نزدیکی بزرگراه حرستا-دوما برسانند.
یک کیلومتر تا محاصره کامل «حرستا» توسط ارتش سوریه/13 تروریست از غوطه شرقی خارج شدند

یک چهارم دانشجویان بازداشتی در ناآرامی‌ها آزاد شدند/ همه بازداشت‌ها خارج از محیط دانشگاه بوده

یک چهارم دانشجویان بازداشتی در ناآرامی‌ها آزاد شدند/ همه بازداشت‌ها خارج از محیط دانشگاه بوده
اعتمادآنلاین نوشت: منصور غلامی با اعلام اینکه یک چهارم دانشجویان بازداشتی آزاد شده‌اند، گفت: وزارت علوم پیگیر وضعیت سایر دانشجویان بازداشتی است.

یک چهارم دانشجویان بازداشتی در ناآرامی‌ها آزاد شدند/ همه بازداشت‌ها خارج از محیط دانشگاه بوده

اعتمادآنلاین نوشت: منصور غلامی با اعلام اینکه یک چهارم دانشجویان بازداشتی آزاد شده‌اند، گفت: وزارت علوم پیگیر وضعیت سایر دانشجویان بازداشتی است.
یک چهارم دانشجویان بازداشتی در ناآرامی‌ها آزاد شدند/ همه بازداشت‌ها خارج از محیط دانشگاه بوده

بیش از یک میلیون مسافراز استان مازندران به سایر نقاط کشور جابجا شدند

بیش از یک میلیون مسافراز استان مازندران به سایر نقاط کشور جابجا شدند
از 27 اسفند 94 لغایت 8 فروردین 95یک میلیون و بیستو نه هزار و هشتصدو هشتادو سه نفر از مبدا استان مازندران به سایر نقاط کشور جابجا شدند

بیش از یک میلیون مسافراز استان مازندران به سایر نقاط کشور جابجا شدند

از 27 اسفند 94 لغایت 8 فروردین 95یک میلیون و بیستو نه هزار و هشتصدو هشتادو سه نفر از مبدا استان مازندران به سایر نقاط کشور جابجا شدند
بیش از یک میلیون مسافراز استان مازندران به سایر نقاط کشور جابجا شدند

روزنامه قانون