تا دقیقه ۳ استقلال صفر – گسترش فولاد صفر

تا دقیقه ۳ استقلال صفر – گسترش فولاد صفر
دیدار دو تیم استقلال و گسترش فولاد تبریز در ورزشگاه آزادی آغاز شد.

تا دقیقه ۳ استقلال صفر – گسترش فولاد صفر

دیدار دو تیم استقلال و گسترش فولاد تبریز در ورزشگاه آزادی آغاز شد.
تا دقیقه ۳ استقلال صفر – گسترش فولاد صفر